1. Leonn 的博客首页
 2. VDS

Gbpscloud: 月付899元 / 4G内存 /15G HDD /无限流量/500Mbps/动态IP/KVM/香港 HKT 商宽

商家介绍

 • 本次为Gbpscloud新开香港数据中心,线路为HKT,配置为2核,4G内存,15G硬盘,无限流量@500M带宽,月付899元,有需要可以跟进,具体Offer内容如下。

Gbpscloud: 月付899元 / 4G内存 /15G HDD /无限流量/500Mbps/动态IP/KVM/香港 HKT 商宽

香港VPS

 • 4GB Plan
  虚拟:KVM
  核心:2 vCPU
  内存:4GB
  硬盘:15GB
  IPV4:1
  端口:500Mbps
  流量:无限
  价格:月付899元

   

测评详情

基本信息

 • 本次测评所用机器为 4G PLAN,为作者自行购买机器。
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model      : Intel(R) Xeon(R) CPU      X5680 @ 3.33GHz
 CPU Cores      : 4 Cores @ 3325.000 MHz x86_64
 CPU Cache      : 16384 KB 
 OS          : Debian GNU/Linux 9 (64 Bit) KVM
 Kernel        : 4.9.0-8-amd64
 Total Space     : 1.0 GB / 16.2 GB 
 Total RAM      : 59 MB / 3955 MB (240 MB Buff)
 Total SWAP      : 0 MB / 4095 MB
 Uptime        : 0 days 0 hour 3 min
 Load Average     : 0.12, 0.09, 0.03
 TCP CC        : bbr
 ASN & ISP      : AS4760, Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited Mass Internet
 Organization     : Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited
 Location       : Central, Hong Kong / HK
 Region        : Central and Western District
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )  : 401 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 412 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 413 MB/s
 Average I/O Speed  : 408.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  187.84 Mbit/s   924.88 Mbit/s    5.528 ms  
 Fast.com     0.00 Mbit/s    208.3 Mbit/s    -      
 Nanjing  CT   116.93 Mbit/s   178.50 Mbit/s    -     
 Xiangyang CT   120.96 Mbit/s   322.53 Mbit/s    -     
 Hangzhou CT   112.32 Mbit/s   508.66 Mbit/s    -     
 Chongqing CT   95.40 Mbit/s   39.31 Mbit/s    -     
 Shanghai CU   108.45 Mbit/s   333.55 Mbit/s    -     
 Chongqing CU   106.31 Mbit/s   345.45 Mbit/s    -     
 Chengdu  CM   1.64 Mbit/s    3.70 Mbit/s     -     
 Kunming  CM   78.07 Mbit/s   47.21 Mbit/s    -     
 Guangzhou CM   123.37 Mbit/s   323.88 Mbit/s    -     
----------------------------------------------------------------------
 Finished in : 4 min 1 sec
 Timestamp  : 2019-01-23 11:43:30 GMT+8
----------------------------------------------------------------------

原创文章,作者:vs329533,如若转载,请注明出处:https://liyuans.com/2019/01/gbpscloud-hkt.html

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

评论列表(1条)