1. Leonn 的博客首页
  2. VDS

低于 100RUB(10元) 每月的 VPS 收集

[价格由低到高排序]
RUVDS 现在官网502了… 而且母鸡据说是全部爆满无法购买,
重新整理一份便宜的俄罗斯服务器列表吧.
不过仅建议用来娱乐, 硬盘和CPU性能都别报太大希望!

商家名称内存硬盘带宽流量虚拟化架构价格官方网站
hosting-russia512 MB10G SSD100Mbps无限KVM50 руб.https://hosting-russia.ru/
RackTech256 MB3G SAS10Mbps无限OpenVZ55 руб. (需初装费)http://racktech.ru/
FirstByte512 MB7G SSD100Mbps7TKVM55 руб.https://firstbyte.ru
vdsina512 MB5G Nvme1Gbps1TKVM59.1 руб.https://vdsina.ru/
pq [ 摩尔多瓦 俄罗斯 荷兰三地可选 ]1024 MB15G SSD Raid101Gbps
无限KVM1€https://pq.hosting/
RUVPS512 MB10G SSD100Mbps无限KVM78 руб.https://ruvps.net/
Good-Host400 MB5G SSD50Mbps无限KVM79 руб.https://good-host.net/
Free-www512 MB10G SSD500Mbps无限KVM80 руб.https://free-www.ru/
JustHost512 MB5G SSD100Mbps无限KVM87 руб.https://justhost.ru/
FirstVDS512 MB10G SAS100Mbps无限OpenVZ90 руб.https://firstvds.ru/
AdminVPS512 MB10G SSD Raid10100Mbps1TOpenVZ90 руб.https://adminvps.ru/
MyVPS256 MB10G SAS + SSD-cache10Mbps无限OpenVZ99 руб.http://myvps.ru/
VPS Hoster256 MB5G SSD Raid1010Mbps无限KVM99 руб.https://vpshoster.ru/
INOVENTICA512 MB5G SSD150Mbps无限KVM99 руб.https://invs.ru/
ihor512 MB10G HDD100Mbps无限KVM100 руб.https://www.ihor.ru/

原创文章,作者:橙影,如若转载,请注明出处:https://liyuans.com/2019/08/%e4%bd%8e%e4%ba%8e-100rub10%e5%85%83-%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%9a%84-vps-%e6%94%b6%e9%9b%86.html

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

TG: PCCWGlobal
Mail: pccwbtn$gmail.com